Man demonstrating woodchop exercise on Power Plate

Světový favorit

Společnost Power Plate International má vedoucí postavení v oblasti produktů a služeb Acceleration Training™. Naše odborné znalosti se zakládají na mnoha letech produktové inovace, publikovaného vědeckého výzkumu a praxi vycházející z důkazů.