y=sin(x) and graph on chalkboard

Frekvence

Je rychlejší lepší?

Frekvence znamená, kolikrát za sekundu se povrch plošiny pohne. Přístroje Power Plate se dají nastavit na frekvenci od 25 do 50 Hz. Jaký je rozdíl? Vyšší nastavení je lepší pro masáž, ke stimulaci oběhu, kdežto nižší nastavení je lepší silový a balanční trénink a trénink jádra těla.