Learn the Controls my3

Læs om Funktionerne

my3™

  1. On/Off - Starter og slukker masinen.
  2. Time - Vælg 30 eller 60 sek. med Time knappen. Du kan også lave en øvelse i 45 sek. ved at indstille maskinen til 60 sek. og stoppe maskinen når der er 15 sek. tilbage.
  3. Amplitude - Højden på vibrationen. Start på Low, hvis ikke du får massage.
  4. Genstart - Når indstillingerne er programmerede, kan du genstarte maskinen ved blot, at trykke ned Repeat.