Measurement calipers closeup

Amplituda

Nekoliko mm znači dug put

Kada pogledate Power Plate® spravu, pokreti su nevidljivi vašem oku. Za to vrijeme platforma se pomiče par milimetara, do 50 puta u sekundi. Ovo kretanje ubrzava vašu masu koja proizvodi silu pomoću gravitacije. Zamislite kada biste mogli skočiti par milimetara 900 puta u 30 sekundi…