y=sin(x) and graph on chalkboard

Ubrzanje

Je li brže jednako bolje?

Frekvencija se odnosi na pomicanje platforme u sekundi. Power Plate sprava može biti podešena između 25 i 50 Hz. U čemu je razlika? Viša frekvencija je bolja za masažu, stimulira cirkulaciju, dok je niža bolja za snagu, ravnotežu i trening stabilizatora trupa.