Time,Can you spare a minute?

Vrijeme

Imate li minutu vremena?

Naziv Acceleration Training™ nije bezveze. Power Plate® treninzi su tako brzi, jer vibriranje cijelog tijela angažira više mišićnih vlakana tijekom izvođenja svake vježbe. Prilikom izvođenja vježbe na 30Hz – 30 sekundi, samo zamislite koliko puta vaši mišići odgovore na vibraciju…