De effecten van Whole Body Vibration training op de posturale controle bij ouderen


Gait & Posture. Vol. 26, pp: 309-316, 2007


Deze studie onderzocht de effecten van een Whole Body Vibration trainingsprogramma van 12 maanden op de posturale controle bij gezonde oudere volwassenen. Tweehonderd twintig mensen werden willekeurig verdeeld onder een Whole Body Vibration groep, een fitnessgroep en een controlegroep. Whole Body Vibration kan verschillende factoren verbeteren die van belang zijn voor de posturale controle van ouderen die zelfstandig wonen.