De inzetbaarheid van Whole Body Vibration bij ouderen in instellingen en de invloed ervan op spierprestatie, evenwicht en mobiliteit


BMC Geriatrics. Vol. Dec; 5:17, 2005


Vermoeidheid of desinteresse kan ertoe leiden dat intensieve lichamelijke inspanning voor ouderen in verzorgingtehuizen verminderd. Eenvoudige, korte oefeningen met dezelfde trainingsresultaten zouden een alternatief kunnen zijn. Het doel van deze studie was om te onderzoeken in welke mate Whole Body Vibration zou kunnen worden ingezet voor ouderen in instellingen, alsmede welk effect het heeft op het functioneren en de spierprestaties.

Conclusion: Voor bewoners van instellingen die deels gehinderd worden in hun functioneren is een programma met statische Whole Body Vibration oefeningen van 6 weken haalbaar, welk een positieve invloed heeft op hun evenwicht en mobiliteit.