Vliv whole body vibration a krátkodobého cvičení na dýchací soustavu u žen s nadváhou a obézních žen


THE PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE • ISSN – 0091-3847, říjen 2009, č. 3, ročník 37


Cílem této studie byla analýza vlivu whole body vibration na spotřebu kyslíku a produkci oxidu uhličitého u žen s nadváhou a obézních žen. Měření se prováděla u 20 žen s nadváhou. Pomocí přenosné soustavy k analýze plynů se měřila látková výměna kyslíku a oxidu uhličitého, a srdeční frekvence. Cvičení probíhala na vibrační plošině s frekvencí 35 Hz a intenzitou nastavenou na stupeň „vysoká“. Po dobu tří minut se prováděla dvě dynamická cvičení a jedno statické, s vibrací a bez ní, s desetiminutovou přestávkou k odpočinku mezi nimi. Srovnávaly se střední hodnoty zjištěné ve třetí minutě cvičení. Výsledky: Látková výměna kyslíku a oxidu uhličitého byla soustavně a významně vyšší v případě cvičení s vibracemi ve srovnání s cvičeními bez vibrací.

Závěr: Přidání whole body vibration ke statickým i dynamickým cvičením vykazuje u žen s nadváhou a obézních žen zjevný významný nárůst spotřeby kyslíku.