Vliv cvičení whole body vibration na kondici oběhové soustavy a sílu svalstva u starších osob


Age and Ageing 2009; 1–7 doi: 10.1093/ageing/afp067


Cvičení s využitím whole body vibration se jeví jako účinná alternativa k tradičnímu rezistenčnímu tréninku starších osob. Tato studie se zabývala vlivem jednoročního cvičení whole body vibration na kondici oběhové soustavy a sílu svalstva u starších osob nad 60 let věku v domech s pečovatelskou službou. Skupina 220 dospělých osob byla náhodně rozdělena do skupiny s programem whole body vibration, do skupiny s kondičním programem, nebo do kontrolní skupiny. Skupina s programem whole body vibration podstupovala cvičení na vibrační plošině, zatímco skupina s kondičním programem prováděla kardiovaskulární, rezistenční, balanční a protahovací cvičení. Kontrolní skupina neprováděla žádná tělesná cvičení. Výsledky: při cvičení whole body vibration se významně zvýšila srdeční frekvence. Po jednom roce došlo k významnému nárůstu vrcholové spotřeby kyslíku (VO2max), doby udržení maximálního výkonu (TPE) a svalové síly u skupin s programem whole body vibration a programem kondičního cvičení. U obou skupin se hodnoty VO2max a svalové síly zlepšily srovnatelným způsobem. V případě kondiční skupiny došlo k významnějšímu zlepšení hodnoty TPE než u skupiny s programem whole body vibration.

Závěr: Cvičení whole body vibration u starších osob v domech s pečovaelskou službou prokazuje zlepšení kondice oběhové soustavy a svalové síly.