Effecten van Whole Body Vibration training op cardiorespiratoire conditie en spierkracht bij ouderen


Age and Ageing. Vol. 38(4), pp: 448-454, 2009


Whole Body Vibration training lijkt een efficiënt alternatief voor conventionele krachttraining bij ouderen. Dit onderzoek beoordeelde de effecten van een jaar Whole Body Vibration training op de cardiorespiratoire conditie en spierkracht bij mensen boven de 60 die zelfstandig woonden. Een groep van 220 volwassenen werd willekeurig verdeeld over een WBV groep, een fitnessgroep en een controlegroep. De WBV groep trainde op een vibratieplaat, en de fitnessgroep voerde cardiovasculaire oefeningen, krachttraining en balans- en rekoefeningen uit. De controlegroep trainde niet. Het resultaat: de hartslag nam significant toe tijdens de WBV training. Na 1 jaar namen de piek in de VO2 en spierkracht zowel in de WBV groep als in de fitnessgroep significant toe. De toename in de piek in de VO2 en de spierkracht was vrijwel gelijk voor beide trainingsgroepen.

Conclusion: Whole Body Vibration training lijkt voor ouderen die zelfstandig wonen een effectieve methode om cardiorespiratoire conditie en spierkracht toe te laten nemen.