Het effect van passieve vibratie van 30 Hz vergeleken met 50 Hz, gedurende kortere of langere tijd, op de doorbloeding van de huid van de arm


Medical Science Monitor. Vol. 14(3), pp: CR112-116, 2008


Onderzoekers hebben aangetoond dat Whole Body Vibration leidt tot een significante toename in doorbloeding van de huid. Er is echter nog geen studie uitgevoerd om vast te stellen of een bepaalde frequentie of een bepaalde tijdsduur de doorbloeding optimaal stimuleert. Er zijn twee onderzoeken gedaan om te bepalen: 1) of er een verschil is in doorbloeding van de huid als gevolg van passieve vibratie op de onderarm op 30 Hz, vergeleken met 50 Hz, 2) of één van beide effectiever is, en 3) of er een optimale duur van de vibratie is. Beide frequenties resulteerden in een significante toename van de doorbloeding van de huid binnen vier minuten na toepassing van de vibratie.

Conclusion: Vijf minuten vibratie op zowel 30 Hz als 50 Hz leidde tot een significante toename van de doorbloeding van de huid. In klinisch opzicht heeft de hogere frequentie additionele voordelen omdat de doorbloeding van de huid sneller toenam en niet leidde tot vaatvernauwing tijdens de herstelperiode.