Het effect van Whole-Body Vibration oefeningen op korte termijn op de respiratoire gasuitwisseling bij vrouwen met (morbide) overgewicht


The Physician and Sportsmedicine. Vol. 37(3), pp: 88-94, 2010


Het doel van dit onderzoek was om het effect van Whole Body Vibration te analyseren op de inname van zuurstof en kooldioxideproductie bij vrouwen met (morbide) overgewicht. Er werden metingen verricht bij 20 volwassen vrouwen met overgewicht. Zuurstof- en kooldioxideventilatie en hartslag werden gemeten met behulp van een draagbaar toestel voor gasanalyse. De vrouwen voerden oefeningen uit op een vibratieplaat met een frequentie van 35 Hz op de “high” stand. Er werden twee dynamische oefeningen en één statische oefening uitgevoerd gedurende drie minuten, met en zonder vibratie, met tien minuten rust tussen de oefeningen. De gemiddelden van de derde minuut tijdens de oefeningen werden vergeleken. Het resultaat: de zuurstof- en kooldioxideventilatie was consequent en significant hoger tijdens de oefeningen met vibratie in vergelijking met de oefeningen zonder vibratie.

Conclusion: Het toevoegen van Whole Body Vibration bij zowel statische als dynamische oefeningen lijkt de zuurstofopname in vrouwen met (morbide) overgewicht significant te verhogen.