Šest týdnů cvičení whole body vibration snižuje bolestivost a únavu u žen s fibromyalgií


THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, ročník 14, číslo 8, 2008, str. 975–981


Cílem této studie bylo zkoumat účinnost šestitýdenního programu tradičního cvičení doplněného o whole body vibration při zlepšování celkového zdravotního stavu, tělesných funkcí a hlavních příznaků fibromyalgie (FM) u žen trpících FM. Celkem třicet šest žen s FM bylo náhodně rozděleno do tří skupin podle cvičebního programu: cvičení a vibrace, cvičení, a kontrolní skupina. Cvičební terapie, sestávající z aerobického cvičení, strečinku, a relaxačních postupů, se prováděla dvakrát týdně. Po každém cvičení podstoupila skupina programu cvičení s vibracemi protokol whole body vibration, zatímco pro skupinu programu samotného cvičení se uplatnil protokol bez vibrací. Účastnice studie vyplňovaly dotazník k projevům fibromyalgie na začátku šetření a po šesti týdnech jeho průběhu. Pomocí analogové stupnice rovněž udávaly vnímanou míru bolesti, únavy, ztuhlosti a deprese. Výsledky: Oproti výchozímu stavu došlo k výraznému poklesu uváděné míry bolesti a únavy ve skupině s programem cvičení s vibracemi, ale nikoliv u skupiny s programem samotného cvičení a kontrolní skupiny. Vedle toho skupina s programem cvičení s vibracemi vykazovala po šesti týdnech běhu programu výrazně nižší úrovně bolesti a únavy ve srovnání s kontrolní skupinou, zatímco mezi skupinou s programem samotného cvičení a kontrolní skupinou nebyly zjištěny významné rozdíly.

Závěr: Výsledky napovídají, že šestitýdenní program tradičního cvičení doplněného o whole body vibration bezpečně snižuje míru bolestivosti a únavy, zatímco samotné cvičení k takovéto úlevě nevede.