Een vergelijkende studie van Whole Body Vibratie training en conventionele training op de proprioceptie van de knie en posturale stabiliteit na reconstructie van de voorste kruisbanden


Acta Physiologica. Vol. 194(3), pp: 189-194. 2008


Het doel van deze studie was het effect van 4 weken Power Plate training en conventionele fysiotherapie op de revalidatie na reconstructie van de voorste kruisbanden (ACL) te onderzoeken en te vergelijken. Twintig mannelijke sporters die drie maanden eerder een ACL reconstructie hadden ondergaan namen deel aan dit onderzoek. De proefpersonen voerden tests uit voor posturale stabiliteit (met open en gesloten ogen) en een kniegewricht-repositioneringstest. Dit zijn standaard tests die gebruikt worden om posturale controle en balans te meten. De aangetoonde verbeteringen waren significant groter in de Power Plate groep dan in de conventionele therapiegroep.

Conclusion: De verbetering van de posturale stabiliteit in de Power Plate groep was significant hoger dan in de conventionele trainingsgroep. Het probleem waar de meeste patiënten mee te kampen hebben na een ACL reconstructie is een vermindering van de voorste en achterste stabiliteit; de conclusie van de onderzoekers is dat Power Plate training een zeer bruikbaar middel kan zijn om de revalidatie na de reconstructie van de kruisbanden te versnellen.