Aderverkalking vermindert acuut na whole-body vibration bij mensen


Acta Physiologica. Vol. 194(3), pp: 189-194. 2008


Het doel van deze studie was het onderzoeken van de acute effecten van één enkele Power Plate sessie op aderverkalking. Tien gezonde jonge mannen namen deel aan dit onderzoek. Na diverse vergelijkingen was de stroomsnelheid, gemeten met een Doppleronderzoek (een indicatie van aderverkalking) zowel 20 als 40 minuten na de Power Plate training nog lager dan bij de aanvangsmeting, en was pas na 60 minuten weer op het oorspronkelijke niveau. Er waren geen verschillen in de stroomsnelheid voor of na controletests.

Conclusion: Deze resultaten tonen aan dat Power Plate training de aderverkalking acuut vermindert. Bij herhaling van deze acute versoepeling van de bloedvaten zouden de uitgangswaarden van de aderverkalking verlaagd kunnen worden, waardoor het risico op cardiovasculaire incidenten verkleind zou worden.