Zes weken whole body vibration training vermindert pijn en vermoeidheid bij vrouwen met fibromyalgie


The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Vol. 14(8), pp: 975-981, 2008


Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe effectief een traditioneel trainingsprogramma van 6 weken aangevuld met Whole-Body Vibration (WBV) is in het verbeteren van de gezondheid, het fysiek functioneren en de voornaamste symptomen van fibromyalgie (FM) bij vrouwen met FM. Zesendertig vrouwen met FM werden willekeurig verdeeld in 3 behandelgroepen: standaard training in combinatie met vibratie (EVG), standaard training (EG) en de controlegroep (CG). De trainingstherapie, bestaande uit aërobische activiteiten, stretching en ontspanningstechnieken, werd twee keer per week uitgevoerd. Na iedere training onderging de EVG ook nog een trainingsprotocol met WBV, terwijl de EG hetzelfde protocol uitvoerde zonder vibratiestimulans. De Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) werd ingevuld bij het begin van de studie en 6 weken na de aanvang van de behandeling. Men beoordeelde ook pijn, vermoeidheid, stijfheid en depressie, waarbij de visueel analoge schaal werd gebruikt. Het resultaat: de score voor pijn en vermoeidheid waren na 6 weken significant lager in de EVG, maar niet in de EG of CG. Bovendien waren de scores van de EVG met betrekking tot pijn en vermoeidheid significant lager vergeleken bij de CG, terwijl er geen significante verschillen gevonden werden tussen de EG en de CG.

Conclusion: De resultaten wijzen er op dat een standaard trainingsprogramma, aangevuld met WBV, pijn en vermoeidheid veilig kan verminderen, terwijl een standaard programma geen verbetering ten gevolge heeft.