Okamžité účinky whole body vibration na svalovou činnost, sílu a výkon


Journal of Strength and Conditioning Research, 20(2), 257–261, 2006


Účelem této studie bylo zkoumat vliv jediného cvičení whole body vibration na výkon v izometrickém podřepu a výskoku z podřepu. Vibrace celého těla vedly k větší výšce výskoku z podřepu bezprostředně po skončení vibrací ve srovnání s kontrolní situací.

Závěr: Použití whole body vibration může být vhodné jako rozcvičovací činnost vedoucí k vyššímu svislému výskoku.