Vliv whole body vibration ve srovnání s kondičním cvičením na svalovou sílu a objem svalové hmoty u starších mužů


Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES, ročník 62A, č. 6, 630–635, 2007


Tato studie se zabývala účinky ročního tréninku s využitím whole body vibration na izometrickou a výbušnou svalovou sílu a objem svalové hmoty u mužů ve věku nad 60 let v domech s pečovatelskou službou.

Závěr: Trénink s využitím whole body vibration je stejně účinný jako kondiční trénink při navyšování izometrické a explozivní síly extenze kolenního kloubu a objemu svalové hmoty stehen u mužů v domech s pečovatelskou službou. Tato zjištění napovídají, že trénink whole body vibration má potenciál předcházet nebo zvrátit ztrátu hmoty kosterního svalstva v souvislosti s věkem, tzv. sarkopenie.