Nárůst aktivity svalových skupin dolní končetiny v důsledku použití whole body vibration během různých cvičení s dřepy


Journal of Strength and Conditioning Research, 20(1), 124–129 , 2006


Tato studie se zabývala rozborem činnosti svalových skupin dolní končetiny v průběhu tréninku s využitím whole body vibration. Účastníci studie podstupovali standardní cvičení bez zátěže na zařízení Power Plate. Tato cvičení se prováděla za dvou různých podmínek: s použitím whole body vibration a bez něho.

Závěr: Použití whole body vibration vedlo ke zvýšení aktivace svalů dolní končetiny. Při uplatnění whole body vibration se svalová aktivita pohybovala mezi 12,6 a 82,4 % hodnot MVC (maximální volní kontrakce).