De acute effecten van Whole Body Vibration op spieractiviteit, kracht en vermogen.


Journal of Strength and Conditioning Research, 20(2), 257–261, 2006


Het doel van deze studie was het onderzoeken van de effecten van één enkele Whole Body Vibration stimulus op de prestaties bij een isometrische squat en een countermovement jump. Direct na het ondergaan van de vibratie bleken de proefpersonen significant hoger te springen na Whole Body Vibration stimulus dan in de situatie waar deze alleen werd nagebootst.

Conclusion: Whole Body Vibration als warming up zorgt voor een toename in verticale spronghoogte.