Een vergelijking tussen de verschillende instellingen van de Power Plate op prestaties van de countermovement jump.


Journal of Sports Science and Medicine, 7, pp:144-150, 2008


Whole Body Vibration zou een effectief middel kunnen zijn om lichamelijke prestaties te verbeteren. Het doel van dit onderzoek was het vergelijken van het directe effect van Whole Body Vibration op de spronghoogte bij countermovement jumps evenals de duur van een dergelijk effect en de eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen.

Conclusion: De resultaten van dit onderzoek wijzen er op dat WBV een bruikbare methode kan zijn om toegepast te worden tijdens de warming up voor wedstrijden.