Het effect van 6 Maanden Whole Body Vibration training op botdichtheid van de heupen, spierkracht en houdingscontrole in vrouwen na de menopauze


Journal of Bone and Mineral Research. Vol. 19(3), pp: 352-359. 2004


Het doel van deze studie was het effect van 24 weken Whole Body Vibration training en krachttraining op botdichtheid, spierkracht en houdingscontrole te onderzoeken en te vergelijken. 90 postmenopauzale vrouwen namen deel aan dit onderzoek. De Power Plate groep voerde statische en dynamische oefeningen voor de bovenbenen en de heupen uit, zoals squats (een van de bewegingen die het mogelijk maken in een stoel te gaan zitten en weer op te staan) en lunges, drie keer per week. De krachttraininggroep trainde drie keer per week ongeveer een uur met gewichten.

De dynamische en isometrische kracht van de kniestrekkers namen significant toe in zowel de Power Plate groep (resp. +16% en +15%) als in de groep die krachttraining had ondergaan (resp. +10% en +16%). In de controlegroep werden geen significante veranderingen gevonden. De botdichtheid in de heupen nam in de Power Plate groep toe met +0.93%, terwijl dit bij beide andere groepen afnam met respectievelijk -0.51% en -0.62%.

Conclusion: Power Plate training is een toegankelijke en effectieve manier om algemeen erkende risicofactoren voor vallen en breuken bij oudere vrouwen te verbeteren. Training met de Power Plate leidde tot een netto verbetering van de botdichtheid van 1,5% vergeleken met krachttraining en controle groep.