De effecten van 24 weken Whole Body Vibration training op lichaamssamenstelling en spierkracht in ongetrainde vrouwen.


International Journal of Sports Medicine, 25:1-5, 2004


Het doel van deze studie was het effect van 24 weken Whole Body Vibration training en fitness training op lichaamssamenstelling en spierkracht te onderzoeken en te vergelijken. Achtenveertig ongetrainde vrouwen deden mee aan dit onderzoek. De Whole Body Vibration groep voerde onbelaste statische en dynamische oefeningen op een Power Plate machine uit. De fitnessgroep volgde een standaard cardiovasculair en krachttrainingsprogramma. Beide groepen trainden drie keer per week. De controlegroep trainde helemaal niet. Na 24 weken werden er bij geen van de groepen significante veranderingen in gewicht, percentage lichaamsvet of huidplooidikte gemeten. De vetvrije massa was alleen bij de Whole Body Vibration groep significant toegenomen. Bij zowel de Whole Body Vibration groep als de fitness groep werd een significante toename in kracht gemeten.

Conclusion: Whole Body Vibration training versterkt de kniestrekkers, gecombineerd met een kleine toename in vetvrije massa. De toename in kracht is te vergelijken met de toename na het volgen van een standaard fitnessprogramma dat bestaat uit cardiovasculaire en krachttraining.