De impact van Whole-Body Vibration training in vergelijking met fitness training op spierkracht en spiermassa in oudere mannen


Journal of Gerontology: MEDICAL SCIENCES, Vol. 62A, No. 6, 630–635, 2007


Deze studie onderzocht de effecten van een jaar WBV training op de isometrische en explosieve spierkracht en de spiermassa van mannen boven de 60 jaar.

Conclusion: Whole Body Vibration is even effectief als een fitnessprogramma om de isometrische en explosieve kracht van de kniestrekkers en de spiermassa in de bovenbenen te verhogen bij oudere mannen die niet in instellingen wonen. Deze resultaten duiden er op dat Whole Body Vibration mogelijkheden biedt om het leeftijdsgebonden verlies in spiermassa, ook wel sarcopenie genoemd, te voorkomen of terug te draaien.