Krachttoename na Whole Body Vibration in vergelijking met krachttraining


Medicine & Science in Sports & Exercise. Vol. 35, No. 6, pp: 1033-1041, 2003


Het doel van deze studie was het effect van Whole Body Vibration training en krachttraining gedurende twaalf weken op de kracht van de kniestrekkers bij de mens te onderzoeken en te vergelijken. Zevenenzestig ongetrainde vrouwen namen deel aan dit onderzoek. De Whole Body Vibration groep en de placebogroep voerden statische en dynamische oefeningen voor de kniestrekkers uit op een vibratieplaat. De isometrische en dynamische kracht van de kniestrekkers nam bij zowel de WBV groep als de krachttrainingsgroep significant toe, terwijl er geen significante toename werd geconstateerd in de placebo- en controlegroep. De hoogte van de countermovement jump nam alleen in de WBV groep significant toe.

Conclusion: Whole Body Vibration en de reflexmatige spiercontracties die het stimuleert bieden de mogelijkheid de kracht van de kniestrekkers van voorheen ongetrainde vrouwen evenveel toe te laten nemen als krachttraining met een gemiddelde intensiteit. Hiermee is duidelijk aangetoond dat de krachtwinst na WBV training niet toe te schrijven is aan een placebo-effect.