Whole-Body-Vibration training verhoogt de kracht van de kniestrekkers en de bewegingssnelheid bij oudere vrouwen


Journal of the American Geriatric Society. Vol. 52, pp: 901-908. 2004


Het doel van deze studie was het effect van 24 weken Whole Body Vibration training en fitness training op de kracht van de kniestrekkers en de bewegingssnelheid te onderzoeken en te vergelijken. 89 postmenopauzale vrouwen namen deel aan dit onderzoek. Beide trainingsgroepen voerden een progressief programma voor de kniestrekkers uit, terwijl de controlegroep gedurende 24 weken niet trainde.

Uit de resultaten van de studie bleek dat zowel de Power Plate groep als de groep die krachttraining uitvoerde na 24 weken een toename in spierkracht van de kniestrekkers lieten zien. Deze toename resulteerde in een toename in de hoogte van de countermovement jump bij de Power Plate groep (+19,4%) en in de groep die krachttraining onderging (+12,9%). In de controlegroep werd geen toename geconstateerd. De bewegingssnelheid nam alleen in de Power Plate groep toe (+7,4%).

Conclusion: Power Plate is een veilige en geschikte trainingsmethode, en is even efficiënt als conventionele krachttraining om de kracht van de kniestrekkers, bewegingssnelheid en prestaties bij de countermovement jump te trainen bij oudere vrouwen. Deze factoren zijn zeer belangrijk voor het dagelijkse functioneren en om vallen te voorkomen.