Vliv dlouhodobého cvičení whole body vibration na tukovou tkáň v dutině břišní


Obes Facts 2010; 3:000–000


Cílem této studie bylo stanovit vliv whole body vibration, v kombinaci s omezením kalorického příjmu, na tělesnou hmotnost, zastoupení jednotlivých tkání a metabolické rizikové faktory u dospělých osob s nadváhou a trpících obezitou. Závěry: Spojení aerobického cvičení nebo whole body vibration s omezením kalorického příjmu může napomoci při dosahování dlouhodobého a udržitelného snížení tělesné hmotnosti o 5 až 10 %.

Závěr: Tyto předběžné údaje ukazují, že cvičení whole body vibration může mít u obézních osob větší pozitivní potenciál pro snižování objemu tukové tkáně v dutině břišní než aerobické cvičení a může tak být smysluplným doplňkem budoucích programů omezování tělesné hmotnosti.