Whole body vibration vede k posílení účinků rezistenčního tréninku na složení tělesných tkání u žen po menopauze


C. Fjeldstad et al. / Maturitas 63 (2009) 79–83


Změny složení tělesných tkání v souvislosti s věkem, kdy obvykle dochází k poklesu objemu svalové hmoty a změnám rozložení tělesného tuku, jsou dobře zdokumentovány. Samotný rezistenční trénink prokázal pozitivní vliv na složení tělesných tkání, jeho účinky je však možné posílit přidáním vibrací. Účelem této studie bylo stanovit účinky osmiměsíčního rezistenčního tréninku s přidáním whole body vibration a bez něho u žen po menopauze se sedavým způsobem života. Ve skupině s tréninkovým programem rozšířeným o vibrace se podíl tělesného tuku snížil, zatímco u kontrolní skupiny došlo k významnému nárůstu celkového podílu tělesného tuku.

Závěr: U starších žen vedl samotný rezistenční trénink a rezistenční trénink obohacený o whole body vibration ke změnám složení tělesných tkání nárůstem objemu svalové hmoty. Ovšem pouze kombinace rezistenčního tréninku s whole body vibration vedla k poklesu podílu tělesného tuku.