Whole Body Vibration vergroot de effecten van krachttraining op de lichaamssamenstelling van postmenopauzale vrouwen


Maturitas. Vol. 63, pp: 79-83, 2009


Veranderingen in de lichaamssamenstelling die samenhangen met de leeftijd zijn uitgebreid gedocumenteerd, waarbij over het algemeen een afname in lean body mass en een herverdeling van het vetweefsel wordt vastgesteld. Krachttraining op zichzelf blijkt positieve effecten te hebben op deze lichaamssamenstelling, maar deze voordelen zouden kunnen worden vergroot door de toevoeging van een stimulans met behulp van vibratie. Het doel van deze studie was vast te stellen welk effect 8 maanden krachttraining met en zonder Whole Body Vibration zou hebben op de lichaamssamenstelling van postmenopauzale vrouwen die een zittend leven leiden. In de groep die zowel krachttraining als vibratie onderging nam het totale percentage lichaamsvet af, terwijl bij de controlegroep het totale percentage lichaamsvet juist significant toenam.

Conclusion: Bij oudere vrouwen leidt krachttraining zowel met als zonder whole body vibratie tot positieve veranderingen in lichaamssamenstelling omdat de hoeveelheid vetvrij weefsel toeneemt. Alleen de combinatie van krachttraining en whole body vibratie bleek effectief om ook het totale percentage vetweefsel af te laten nemen.