Anti Cellulit Studie


SANADERM Professional Clinic for Skin Illnesses and Allergies, Bad Mergentheim, Germany. 2003. Internal publication.


Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra effekten av en 24-veckors period med Power Plate träning med Power Plate plus konditionsträning, på minskning av celluiter. Femtiofem försökspersoner deltog i studien. Power Plate-gruppen utförde 8-13 minuters pass 2 till 3 gånger i veckan. Power Plate plus konditionsträningsgruppen utförde samma träningspass som Power Plate-gruppen, men med ett tillägg av 24-48 minuters konditionsträning 2 till 3 gånger i veckan. Efter 24 veckor uppvisade Power Plate-gruppen en cellulitminskning med 25,7%. Det här resultatet uppnåddes efter 11 timmars övningar och massage. Power Plate plus konditionsgruppen uppnådde en celluliteminskning med 32,3%. Det resultatet uppnåddes efter 40 timmars träning.

Konklusion: Den här studien visar att hur lätt, enkelt och effektivt kan besegra celluliter med Power Plate® träning, att det kan hjälpa med att omforma collagen, förbättra cirkulation, öka muskelmassa, hjälpa till att tona och bli av med fett samt minska omfång på rumpa, lår och vader. Även vikten och omfånget på deltagarnas ben minskade betydligt.