Power Plate® Training kan buikvet bij volwassenen met (morbide) overgewicht verminderen


Eén van de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de gezondheid van mensen met overgewicht is het vet rond de organen, ofwel het buik- of visceraal vet. Dit is van belang omdat er een sterke correlatie bestaat tussen de hoeveelheid visceraal vet en het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen zoals hartziekten, hoge bloeddruk en diabetes.

Het onderzoek van Vissers et al. (2009) werd uitgevoerd bij 79 volwassenen met overgewicht (waarvan 61 het volledige onderzoek afmaakten) die willekeurig werden verdeeld in 4 groepen:

Alle groepen ondergingen de verschillende programma’s gedurende 6 maanden, waarna er zes maanden niet aan enig programma deelgenomen werd. De antropometrische gegevens, lichaamscompositie en metabolische eigenschappen werden na 3, 6 en 12 maanden gemeten. Een van de metingen die werd uitgevoerd was de bepaling van het vetweefsel in de buik.

In alle drie interventiegroepen (DIET, FITNESS en POWER PLATE) nam het lichaamsgewicht na de 6 maanden van het onderzoek significant af, met 5-10% (de internationale standaard voor een daadwerkelijk effect op de gezondheid). Alleen de FITNESS en de POWER PLATE groepen bleken dit gewichtsverlies van 5% of meer ook te behouden in de zes maanden zonder interventie (zie figuur 1). De POWER PLATE groep kon zelfs een gewichtsverlies van meer dan 10% handhaven. Het gemiddelde gewicht in de POWER PLATE groep was 95,2 kilo, wat betekent dat ze met 10% 9,5 kilo verloren. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid, en wordt algemeen beschouwd als voldoende om de gezondheid significant te verbeteren.

Het grootste verschil tussen de POWER PLATE groep en de andere groepen is de afname van buikvet. Zoals afgebeeld in (figuur 2), had de POWER PLATE groep na zes maanden twee keer zoveel abdominaal vet verloren als de proefpersonen in de FITNESS en de DIET groepen. De afname in buikvet bleef bij de POWER PLATE groep ook gelijk na 12 maanden, terwijl de DIET en FITNESS groepen na 12 maanden weer hun oorspronkelijke waarden bleken te hebben.

Figure 1 Figure 2

Een mogelijke verklaring voor het feit dat de POWER PLATE groep na 12 maanden niet op de oorspronkelijke waarden teruggekomen was zou te maken kunnen hebben met de hormonale veranderingen die Power Plate® training mogelijk veroorzaakt. Een studie met proefdieren (Rubin et al. 2007) heeft aangetoond dat vibratie de adipogenese (vorming van vetcellen) bij muizen met 27% laat afnemen. De vibratie voorkwam dus de vorming van nieuwe vetcellen. De onderliggende principes van deze mogelijke veranderingen bij mensen zijn nog niet geheel duidelijk, maar hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

Waarom raakte de DIET groep meer buikvet kwijt dan de FITNESS groep?


De FITNESS groep verbruikte meer calorieën dan de DIET groep, omdat ze fitness trainingen ondergingen. Gedurende en zelfs tot 24 uur na een training heeft het menselijk lichaam energie nodig – dit is ook wel bekend als het “after burning”-effect. Om die energie vrij te maken verbrand het lichaam het “gemakkelijke” vetweefsel (zoals onderhuids vet) als eerste, en het buikvet pas op latere termijn. De resultaten die aantoonden dat de FITNESS groep meer afgevallen was dan de DIET groep werden veroorzaakt door deze afname in dit onderhuids vetweefsel.

Waarom verloor de CONTROL groep buikvet gedurende de eerste zes maanden, en nam dit gedurende de volgende zes maanden toe?


Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de CONTROL groep wist dat men deelnam aan een onderzoek waarbij gewicht en vetweefsel na zes maanden zou worden gemeten. Dit is mogelijk de reden dat ze gedurende die periode hun levensstijl veranderd hebben, zoals gezonder of minder eten, wat kan leiden tot een kleine afname in buikvet, hoewel dit niet echt significant zal zijn. In de tweede fase van zes maanden wist de groep mogelijk dat de andere proefpersonen niet aan enige interventie werden onderworpen, waardoor ze hun normale patronen weer gingen volgen of misschien zelfs nog minder gezonde gewoonten zijn gaan ontwikkelen, wat weer leidde tot een toename in buikvet.

Praktische toepassingen


Veel mensen met (morbide) overgewicht hebben moeite met een trainingsprogramma, omdat de normale fitness opties zoals naar de sportschool gaan te moeilijk of te veeleisend zijn; ook voelen ze zich vaak beschaamd over hun eigen lichaam of hun slechte conditie. Voor mensen met (morbide) overgewicht kan de Power Plate® machine het ideale middel zijn om te beginnen met sporten. De Power Plate® machine biedt verschillende voordelen. Acceleratie Training™ is low impact; de belasting van de gewrichten blijft beperkt, vooral als de oefeningen statisch worden uitgevoerd. De benodigde tijd voor een work-out is veel korter op een Power Plate® machine. Een traditionele fitnesstraining kost ongeveer 60 minuten (of zelfs meer), terwijl de gemiddelde Power Plate® sessie in dit specifieke onderzoek 30 minuten was. Dit toont aan dat trainen op een Power Plate® toestel zeer efficiënt is.

Conclusie: Het toevoegen van Whole Body Vibration training aan een laagcalorisch dieet kan helpen om GEWICHTSVERLIES OP DE LANGE TERMIJN te bereiken, en kan leiden tot een GROTERE afname in visceraal vet bij volwassenen met overgewicht dan aërobische oefeningen.