Power Plate® Training intensiveert krachttraining, voor verdere verbetering van lichaamssamenstelling.Conclusie:


Leeftijdsgebonden veranderingen in lichaamssamenstelling zijn uitgebreid gedocumenteerd, waarbij vooral een toename in vetmassa en een afname in spiermassa veel voorkomen. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen welk effect een gecombineerd programma van Whole-Body Vibration en traditionele intensieve krachttraining heeft op de lichaamssamenstelling van postmenopauzale vrouwen.

55 postmenopauzale vrouwen werkten mee aan het onderzoek; zij werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep voerde alleen een krachttrainingsprogramma uit (RG), dat bestond uit 8 oefeningen (leg press, hip flexion en extension, hip abduction en adduction, seated military press, pull down en seated row) die werden uitgevoerd in drie sets van 10 herhalingen op 80% van het 1-keer maximum (1-RM). De 1-RM werd bepaald door te kijken wat het maximale gewicht was dat de proefpersoon 1 enkele keer over de gehele ROM (range of motion) omhoog kon brengen. De 1-RM werd iedere 4 weken beoordeeld en de belasting werd aangepast om de intensiteit op 80% van 1-RM te houden.

De tweede groep voerde hetzelfde krachttrainingsprogramma uit, evenals een aantal oefeningen op een Power Plate®. Dit programma bestond uit drie oefeningen:

Dit Power Plate® programma werd progressief verzwaard door de tijd te verlengen (van 15 tot 60 seconden) en door de frequentie te verhogen (van 30 tot 40 Hz). De amplitude werd op low gehouden.

De derde groep was de controlegroep (CON), die geen trainingen uitvoerde en de opdracht kreeg haar gewone levensstijl aan te houden.

Beide trainingsgroepen (de groepen RG en PP) trainden drie keer per week gedurende acht maanden.

Figure 1a & 1b Figure 2

Zoals afgebeeld in figuur 2 verbeteren alle metingen bij de PP groep na 8 maanden trainen. Het totale percentage lichaamsvet nam significant meer af in de PP groep dan in de RG en CON groepen. In zowel de RG en de PP groepen nam de BFLTM (hoeveelheid botvrij weefsel) significant toe na 8 maanden.

Resultaten:


Om de effectiviteit van de verschillende trainingen te kunnen bepalen werden bij het begin van het onderzoek metingen gedaan, die werden herhaald na 8 maanden. Deze metingen bestonden uit het vetpercentage, de vetmassa in kilo’s en de hoeveelheid botvrij lichaamsweefsel (spiermassa) in kilo’s. Bij de PP groep was de afname in vetpercentage het hoogste, vergeleken bij de CON en RG groepen. De spiermassa nam zowel bij de PP groep als bij de RG groep toe. Zoals te zien is in fig. 2 is er ook een trend zichtbaar naar afname in de hoeveelheid vetmassa in de PP groep, maar deze afname is niet significant.

Discussie en conclusie:


De voornaamste bevinding van deze studie toont aan dat het toevoegen van Whole Body Vibration training aan een intensief krachttrainingsprogramma vergeleken met alleen krachttraining leidt tot een grotere afname van het vetpercentage in het lichaam bij postmenopauzale vrouwen. De hoeveelheid botvrij lichaamsweefsel nam zowel in de Power Plate® groep als in de krachttraininggroep toe, wat voornamelijk toe te schrijven is aan een toename in spiermassa.