Regelmatige massage op een Power Plate® machine kan de doorbloeding verbeteren


Conclusies:

In dit onderzoek werd aangetoond dat massage op een Power Plate® machine de doorbloeding van de armen en benen significant kan laten toenemen.

Het onderzoek van Lohman et al. (2007) omvatte 45 proefpersonen die willekeurig werden verdeeld onder drie groepen:
Groep 1 voerde statische oefeningen uit, te weten de squat en 2 verschillende calf raises, op een instelling van 30 Hz high op de "classic" Power Plate® machine (figuur 1). Groep twee voerde dezelfde oefeningen uit, op een Power Plate® machine dat niet aan stond. Groep 3 onderging 3 keer 60 seconden kuitmassage op 30 Hz high op een Power Plate® machine (zie figuur 4). De doorbloeding van de huid werd gemeten vóór, direct na en tien minuten na de oefeningen. Zoals te zien in (figuur 2) werd er zowel direct na als tien minuten na de massage op de Power Plate® machine een duidelijke toename in de doorbloeding van de huid gemeten bij de deelnemers in groep 3.

Er werd echter geen verandering in de doorbloeding gemeten bij de deelnemers in de beide andere groepen. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het feit dat er geen toename in de doorbloeding werd aangetoond bij de trainingsgroepen. Zo zou het kunnen dat de actieve spieren meer toevoer van bloed vereisten dan werd behaald, of dat de bloedtoevoer werd weggeleid van de huid om de plaatsen waar het nodig was, zoals de spieren, van bloed te voorzien. Deze studie toont aan dat korte massages op een Power Plate® machine de doorbloeding van de huid significant doet toenemen in de onderste ledematen, in dit geval de kuiten.

In het onderzoek uitgevoerd door Maloney-Hinds et al. (2008) werden 18 proefpersonen willekeurig verdeeld tussen een groep die vibratie onderging op 30Hz high, en één op 50Hz high. Beide groepen ondergingen een massage van tien minuten op een Power Plate® machine (zie figuur 4). De doorbloeding werd iedere minuut gemeten, van de uitgangswaarde (vóór vibratie) tot 15 minuten na de massage.

De doorbloeding van de huid blijkt duidelijk verhoogd na de massage op zowel 30 als 50 Hz, met een hoogste piek na 5 minuten massage in beide groepen (zie figuur 3).
Hoewel er geen significant verschil is tussen beide groepen nam de doorbloeding sneller toe, en bereikte een hoger niveau, bij de deelnemers in de 50 Hz high groep. Een ander verschil tussen de groepen is de doorbloeding tijdens de herstelperiode, die bij de 50 Hz high groep hoger bleef, zoals geïllustreerd in (figuur 3).

Figure 1 Figure 2 & Figure 3 Figure 4

Fig. 2 Veranderingen in de doorbloeding van de huid tussen beide groepen afgezet tegen de tijd. Fig. 3 Deze afbeelding geeft de gemiddelde veranderingen in de doorbloeding van de huid weer als een percentage van de uitgangswaarde, met standaarddeviatie in de meting van de uitgangswaarde, na 10 minuten vibratie en 15 minuten herstel voor zowel 30 Hz en 50 Hz vibratie (uitgangswaarde).

Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat vijf minuten massage op een Power Plate® machine, op 30 of 50 Hz, de doorbloeding van de huid verhoogt, en daarmee de doorbloeding van de armen. Het ondergaan van een massage op de 50 Hz instelling op een Power Plate® machine heeft additionele voordelen omdat het de doorbloeding sneller verhoogt en dit niveau behouden blijft tijdens de herstelperiode, waardoor de effecten langer aanhouden.

Klinische toepassingen:


Circulatie (doorbloeding) is van essentieel belang voor het menselijk lichaam. Door de doorbloeding van de huid en het weefsel daaronder toe te laten nemen kan de toestand van de huid verbeteren en kan deze strakker worden, waardoor cellulitis minder zichtbaar wordt.

Een betere doorbloeding is ook essentieel voor het herstel van geblesseerde spieren, een verbeterde zuurstoftoevoer en de afvoer van afvalstoffen, zoals melkzuur, uit de spieren.

Door de doorbloeding te verbeteren kan massage op een Power Plate® machine:

Hoe lang moet de massage duren?


Er is maar een korte massage nodig om resultaat te boeken. Na drie minuten massage op een Power Plate® machine neemt de doorbloeding toe, en dit houdt aan tot ten minste 10 minuten na de behandeling. De grootste toename in doorbloeding vindt plaats tijdens de eerste vijf minuten van de massage.

Welke instelling van het Power Plate® machine moet gekozen worden?


Massages op een Power Plate® machine op zowel 30 als 50 Hz kan de doorbloeding van de huid toe laten nemen, en daardoor de circulatie verbeteren. Massage op 50 Hz verhoogt de doorbloeding echter sneller, en het niveau blijft ook tijdens de herstelperiode langer hoog dan bij een instelling van 30 Hz.

Veel mensen leiden tegenwoordig in inactief leven; ze zitten vaak in de auto en brengen hun werkdagen zittend door achter een computerscherm. Dit kan leiden tot een afname in de doorbloeding en daarmee samenhangende klachten en zelfs aandoeningen. Door korte massages op de Power Plate® machine te ondergaan kan de lokale doorbloeding worden verbeterd, waardoor het risico op kwalen en pijn vermindert en de huidstructuur en kwaliteit verbetert.