Power Plate® training versnelt het herstel na ACL reconstructie


Conclusies:


 1. De groep die trainde op de Power Plate® machine ondervond geen spieratrofie of verslapping in het dijbeen na de operatie, terwijl de controlegroep atrofie van de dijbeenspier, verslapping en een verminderde coördinatie vertoonde.
 2. Twaalf weken na de ingreep was de Power Plate® groep meer tevreden over de resultaten van de operatie; de deelnemers waren sterker en voelden zich beter.
 3. De Power Plate® groep rapporteerde minder pijnklachten dan de controlegroep.
 4. Onderzoeksresultaten suggereren dat Power Plate® Training – uitgevoerd op een “classic” Power Plate® machine – een significant hulpmiddel is voor patiënten die hun herstel willen versnellen en kracht willen herwinnen om hun dagelijkse werk en sportactiviteiten weer op te kunnen pakken.

 5. Introductie:

  Verslapping en atrofie in de quadriceps is een veel voorkomende probleem voor patiënten die moeten herstellen van een reconstructie van de voorste kruisbanden. Het doel van dit onderzoek was te bekijken welke effecten Power Plate® Training heeft op het revalidatieproces. Deze studie wilde verder bouwen op eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten en de hypothese onderzoeken dat Power Plate® Training leidt tot verhoogde coactivering van de extensoren en flexoren van de onderste ledematen, en tot positieve effecten op de stabilisering van de gewrichten, kracht en doorbloeding.

  Methode:


  Zestien proefpersonen werden in twee groepen verdeeld. Er werd gekeken of er contra-indicaties waren voor vibratietraining. De Power Plate® groep gebruikte de Power Plate® machine, gecombineerd met conventionele fysiotherapie. De controlegroep onderging alleen conventionele fysiotherapie, 2 tot 3 keer per week, waaronder het uitvoeren van squats en lunges.

  De Power Plate® groep voerde een Power Plate® training van ongeveer tien minuten uit, twee keer per week, gedurende tien weken, vanaf de derde week na de ingreep. Naast de Power Plate® training onderging deze groep ook conventionele fysiotherapie. Ze gebruikten de Power Plate® machine als warming up met massageoefeningen voor de quadriceps en de hamstrings, vervolgens voerden ze squats en lunges uit en besloten ze de training met hamstring stretches.

  Vóór de operatie en 6 en 12 weken erna werd de omvang van het been gemeten (10 en 20 cm boven de knie, en 15 cm onder de knie(see fig. 2). De objectieve resultaten van de spiermetingen werden aangevuld met een subjectieve beoordeling van de pijnperceptie en het welbevinden met behulp van een vragenlijst.

  Resultaten:


  De Power Plate groep behield dezelfde omvang en kracht van de beenspieren, terwijl de controlegroep last had van atrofie en krachtsverlies (see fig. 1).

  Figure 1
  Figure 2a Figure 2b Figure 2c

  Omvang


  Fig. 2 toont het behoud van spieromvang en kracht van het bovenbeen in de Power Plate® groep. De deelnemers uit de controlegroep ondervonden spieratrofie in de quadriceps, en bleken twaalf weken na de operatie niet in staat om kracht te herwinnen in alle spiergroepen. De Power Plate® groep had geen last van atrofie, en verloor geen kracht.

  Vragenlijst


  De proefpersonen beantwoordden vóór en na de operatie en na het revalidatieprogramma een aantal vragen over pijnvermindering en verbetering van hun algemene gevoel van welbevinden (see fig. 3). De antwoorden gaven duidelijk aan dat de Power Plate® groep minder pijn ondervond en sneller herstelde dan de controlegroep.

  Figure 3

  Herstel van een gescheurde kruisband (ACL) leidt over het algemeen tot atrofie van de dij- en kuitspieren, evenals disfunctie van de knie als het gaat om coördinatie, mobiliteit en stabiliteit. Met Power Plate® Training kan een toename in spieromvang, behoud van kracht en een herwinning van coördinatie, mobiliteit en stabiliteit bereikt worden. Deze aanwijzingen geven aan dat Power Plate® training, uitgevoerd op het Power Plate® toestel, na een dergelijke ingreep kan bijdragen aan de stabilisering van gewrichten en het voorkomen van additioneel letsel. Het biedt een significant hulpmiddel voor patiënten die het herstel van een operatie aan de ACL of de gewrichten willen bevorderen om snel weer aan hun normale activiteiten deel te kunnen nemen.