Power Plate® Training verbetert loopfunctie bij patiënten met ruggenmergletsel


Conclusies:

De definitie van ruggenmergletsel (SCI) is schade aan de witte of grijze stof die zich in de wervelkolom bevindt en signalen van en naar de hersenen doorgeven. Een veel voorkomend gevolg van SCI is verlamming, maar als het weefsel niet volledig beschadigd is (incomplete laesie) is er een mogelijkheid dat patiënten weer kunnen lopen. In deze gevallen kan het loopvermogen beperkt door spierzwakte en zenuwbeschadiging. De revalidatie van SCI patiënten is vooral gericht op het herwinnen van de loopfunctie.

Het doel van deze pilot studie (een kleinschalig onderzoek om de haalbaarheid, methoden en procedures te onderzoeken) is om vast te stellen of herhaald gebruik van de Power Plate® machine kan worden gekoppeld aan verbeteringen in de loopfunctie, zoals gedefinieerd door loopsnelheid, bij personen met chronische, incomplete SCI.

Er waren 17 proefpersonen met SCI betrokken bij het onderzoek, die allen de fysieke mogelijkheid hadden om (met steun van het bovenlichaam) gedurende ten minste een minuut vanuit een zittende positie te gaan staan.

Iedere proefpersoon nam deel aan een Power Plate® trainingsprogramma van drie sessies per week, gedurende 4 weken. Iedere sessie bestond uit vier vibratieperiodes van 45 seconden, afgewisseld met steeds een minuut rust (zittend). De Power Plate® machine was ingesteld op 50Hz low.

Resultaten:


Om de effectiviteit van de Power Plate® oefeningen te evalueren werden metingen uitgevoerd aan het begin van het onderzoek, en na vier weken training. De onderzoekers legden de volgende gegevens vast:

Zoals aangegeven in (figuur 1) leidde Power Plate® training tot een significante toename in zowel loopsnelheid als coördinatie tussen de ledematen.
De toename in loopsnelheid werd toegeschreven aan een toename in ritme en paslengte in zowel het sterke als het zwakke been. Zoals te zien is in (figuur 2) waren ook deze beide factoren significant toegenomen.

Discussie en Conclusies:


De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat consequent gebruik van de Power Plate® machine door mensen met chronische, incomplete SCI, kan bijdragen aan een toename van de loopsnelheid, cadans en paslengte, waardoor de loopfunctie kan verbeteren. Een verbetering in de consistentie van de coördinatie tussen de ledematen gedurende meerdere stappen werd ook opgemerkt na gebruik van de Power Plate® machine.

Hoewel de verandering in loopsnelheid (0,23km/u) niet groot lijkt, heeft ander wetenschappelijk onderzoek (Perera et al. 2006) uitgewezen dat een toename van 0,18 km/u al van klinische betekenis is. Daarom is ook de toename die in deze studie vastgesteld werd van klinisch belang.

De verbetering van de loopsnelheid die werd gemeten na consequent gebruik van de Power Plate® machine is vergelijkbaar met wat er in de literatuur bekend is over andere trainingsvormen die kunnen bijdragen aan een verbeterde mobiliteit. De veranderingen die in deze studie zijn waargenomen worden van klinisch belang geacht, en gelden eveneens voor mensen die zich niet in een klinische omgeving bevinden. Daarom kan training met behulp van een Power Plate® machine een bruikbare manier zijn om de loopfunctie bij patiënten met SCI te verbeteren.