Power Plate® training leidt tot meer kracht en spiermassa bij oudere mannen


Conclusies:

Power Plate® training, uitgevoerd op een Power Plate® Next Generation (2004) is ten minste even effectief als een conventioneel fitnessprogramma om de isometrische en explosieve kracht van de kniestrekkers te vergroten, en om de spiermassa van het bovenbeen in oudere mannen toe te laten nemen. Deze bevindingen wijzen er op dat Power Plate® training het leeftijdsgebonden verlies van skeletspiermassa, ook wel sarcopenie genoemd, te voorkomen of zelfs terug te draaien.

Het aantal ouderen in de Westerse samenleving neemt ieder jaar toe. Omdat de bevolking vergrijst zullen steeds meer mensen geconfronteerd worden met leeftijdsgebonden aandoeningen. Het is belangrijk om zo gezond en fit mogelijk te blijven om met deze aandoeningen te leven, of ze te voorkomen. En er zijn veel manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan hun gezondheid – zoals gezonde voeding en in vorm blijven door een actieve levensstijl aan te nemen.

Veroudering houdt verband met een afname in spiermassa en spierkracht, ook bekend als sarcopenie. Deze aandoening is gekoppeld aan verminderde mobiliteit, verlies van zelfstandigheid, verhoogd risico op vallen en een lagere levenskwaliteit, en kan bijdragen aan veel andere leeftijdsgebonden kwalen. Op dit moment lijdt naar schatting 30% van de bevolking boven de 60 aan sarcopenie, maar men verwacht dat dit aantal exponentieel zal toenemen.

In dit onderzoek werden 97 deelnemers verdeeld over drie groepen: een Power Plate® groep, een fitnessgroep en een controlegroep. Zowel de Power Plate® als de fitnessgroep trainde drie keer per week gedurende één jaar. De Power Plate® groep trainde maximaal 40 minuten (zie fig. 1), terwijl de fitnessgroep ongeveer 90 minuten trainde, waarbij cardio- en krachttraining werd gecombineerd met oefeningen voor balans en flexibiliteit. De controlegroep werd gevraag dezelfde levensstijl en hetzelfde activiteitsniveau aan te houden als voorheen.

Resultaten:


Figure 2 Figure 2 Figure 2

Proefpersonen uit beide trainingsgroepen vertoonden een toename in isometrische en explosieve kracht. De spiermassa was eveneens toegenomen. Er was geen significant verschil in de resultaten van beide groepen, terwijl de parameters van de controlegroep liet zien dat in hun situatie niets veranderd was.

De conclusie die de onderzoekers trokken was dat Power Plate® training ten minste gelijkwaardig is aan conventionele fitnesstraining. De deelnemers behaalden dezelfde resultaten met beide trainingen. De trainingstijd van de Power Plate® groep was echter minder dan de helft dan die van fitnessgroep. De proefpersonen vonden de Power Plate® training prettiger en waren meer geneigd actief te blijven.

Dit onderzoek toont aan dat het gebruik van Power Plate® machines kan bijdragen aan de bestrijding van leeftijdsgebonden aandoeningen zoals sarcopenie. Men denkt dat dit verlies van spiermassa, kracht en functie een oorzaak is van diverse andere kwalen, zoals osteoporose, diabetes type 2, insulineresistentie en artritis. Eerder onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Acceleratie Training™ een positief effect heeft op osteoporose, evenwicht en posturale controle. Het is een effectief hulpmiddel om een aantal negatieve effecten van veroudering te voorkomen, en zou het groeiende aantal ouderen kunnen helpen hun gezondheid en zelfstandigheid te behouden.

Figure 2

Deze studie toont opnieuw aan dat Power Plate® Acceleratie Training™ een zeer effectieve trainingsmethode is. Ouderen kunnen hiermee tot twee keer sneller spiermassa en kracht opbouwen dan met conventionele fitnesstraining.