Power Plate® training zinvol na reconstructie van de voorste kruisbanden (ACL)


Conclusies:


De verbetering in posturale stabiliteit in de Power Plate® groep, die trainde op een Power Plate® Next Generation (2004) , was significant groter dan bij de groep die conventionele trainingen uitvoerde. Er was een duidelijke verbetering in alle knierepositioneringstesten bij de Power Plate® groep in beide knieën, behalve in één specifieke situatie. Het probleem waar de meeste patiënten mee te kampen hebben na een ACL reconstructie is een vermindering van de voor/achter stabiliteit; de conclusie van de onderzoekers is dat Power Plate training een zeer bruikbaar middel kan zijn om de revalidatie na de reconstructie van de kruisbanden te versnellen.

Proprioceptie is de bewuste waarneming van de positie van de ledematen. Er bevinden zich veel proprioceptoren (sensorische zenuwen) in de voorste kruisband (ACL). Letsel aan de ACL vermindert het proprioceptieve vermogen en de posturale stabiliteit. Het doel van deze studie was het vergelijken van de effecten van Power Plate® training en conventionele fysiotherapeutische behandelingen op de proprioceptie van de knie en de posturale stabiliteit in proefpersonen die een ACL reconstructie ondergaan hebben.

In totaal namen 20 mannelijke sporters die een operatie voor een ACL reconstructie hadden ondergaan deel aan dit onderzoek. De proefpersonen werden willekeurig onderverdeeld in een Power Plate® groep (10 personen) of een conventionele therapiegroep (10 personen). De Power Plate® groep voerde Acceleration Training™ oefeningen uit (zei fig. 2+3), de conventionele therapiegroep deed conventionele krachttrainingoefeningen (hip abductors, adductors, flexors, extensors, leg press, leg curl en squat). Beide groepen voerden een progressief trainingsschema uit.

Figure 1 Figure 2

Resultaten:


Beide groepen werden voor en na het onderzoek getest. De proefpersonen voerden tests uit om de posturale stabiliteit te beoordelen (met open en gesloten ogen) en een kniegewricht-repositioneringstest. Dit zijn standaard tests die gebruikt worden om posturale controle en balans te meten. De aangetoonde verbeteringen waren significant groter in de Power Plate® groep dan in de conventionele therapiegroep.

De meeste patiënten hebben te kampen met instabiliteit na een ACL reconstructie. De verbeteringen in de voor/achter stabiliteit die gemeten werden bij de Power Plate® groep was 22 keer hoger dan die in de conventionele groep (fig.1). Dit betekent dat Power Plate® training een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het herstel van de voor/achter stabiliteit, wat van groot belang is voor de revalidatie van de patiënt.

Sociale relevantie


Met behulp van Power Plate® training worden betere resultaten behaald in een veel kortere trainingstijd (24 min. , tegen ±60 min. voor de reguliere training). Dit zorgt ervoor dat patiënten zich beter aan het protocol houden en meer plezier hebben in de trainingen.

Figure 3

Dit onderzoek toont aan dat Power Plate® training een grotere toename in gewrichtsstabiliteit oplevert dan conventionele krachttraining. Een ander voordeel is dat Power Plate® trainingen veel korter zijn. Het zou daarom beschouwd moeten worden als een zinvolle toevoeging aan revalidatiebehandelingen na een ACL reconstructie.