De effecten van Power Plate® training op valpreventie bij ouderen


Conclusies:

Dit onderzoek, uitgevoerd met behulp van een Power Plate® Next Generation (2004), toont aan dat een jaar trainen op een Power Plate® machine bij ouderen leidt tot minder valincidenten en een betere reactie op omgeving veranderingen.

Het doel van deze studie was om vast te stellen welk effect Power Plate® training heeft op posturale controle en valpreventie bij ouderen. De Power Plate® genereert vibraties die de sensorische receptoren in het lichaam activeren, die op hun beurt reflexmatige spiercontracties in de beenspieren en de spieren van het bovenlichaam opwekken (tonische vibratiereflex). Omdat zowel de sensorische als de motorische zenuwbanen sterk worden gestimuleerd tijdens Power Plate® training is de hypothese dat 12 maanden training kan leiden tot verbeterde posturale controle.

In totaal namen 220 gezonde ouderen in de leeftijd tussen 60 en 80 jaar deel aan dit onderzoek. De Power Plate® groep voerde statische en dynamische oefeningen (figuur 1) uit op de Power Plate®, gedurende 47 weken, 3 keer per week. De training werd progressief opgevoerd aan de hand van het overload-principe. De Power Plate® sessies duurden maximaal 40 minuten, inclusief warming up en cooling down. Het programma van de fitnessgroep bestond uit cardiovasculaire oefeningen, krachttraining en evenwicht- en rekoefeningen en duurde ongeveer anderhalf uur.

Figure 1

De controlegroep trainde helemaal niet gedurende deze periode, en hen werd gevraagd geen veranderingen in hun levensstijl aan te brengen. Vóór de interventie, na 6 maanden en na 12 maanden werd de posturale controle geëvalueerd. Dit werd gedaan middels diverse testen met bewegende platforms, gehinderd zicht en bewegende beelden als omgeving.

Resultaten:


Dit is de eerste ‘randomized controlled study’ die posturale controle onderzoekt. De resultaten wijzen er op dat Power Plate® training kan bijdragen aan verschillende aspecten van posturale controle in ouderen boven de 60 jaar.
Sommige tests leverden geen resultaten op, of alleen in de moeilijkste omstandigheden (zie figuur 2). Het is mogelijk dat een aantal van de tests niet uitdagend genoeg waren voor gezonde ouderen om de effecten van training op stabiliteit, omdat alle deelnemers gezonde vrijwilligers waren zonder enige evenwichtsproblemen.
De reactie op rotatie verbetert in zowel de situatie met de tenen omhoog als met de tenen omlaag. In de situatie met de tenen omhoog was de instabiliteitscore (SES) gelijk in alle drie de groepen, terwijl er wel significante verschillen waren in de situatie met de tenen omlaag. Hier werd bij de Power Plate® groep een significante verbetering vastgesteld als men de scores vooraf vergelijkt met die na 6 en na 12 maanden. De SES van de fitnessgroep en de controlegroep vertoonde geen significante veranderingen (figuur 3).

Figure 2 & 3

Discussie en conclusies:


Na een jaar trainen op een Power Plate® machine nam het aantal valincidenten onder de meest moeilijke omstandigheden op een bewegend platform significant af. Ook de reactie op draaiende bewegingen van de omgeving verbeterde. Op grond van de positieve effecten van Power Plate® training op de spierkracht zoals aangetoond in eerdere onderzoeken, de korte trainingstijd en de bemoedigende resultaten van deze studie kan men het gebruik van de Power Plate® aanraden voor ouderen om fit en gezond te blijven en om valpartijen te voorkomen. Dit wijst er op dat Power Plate® training – waardoor men minder valt en daardoor het risico op blessures, botbreuken en andere fysieke problemen verkleint – leidt tot een betere anticiperende posturale controle.

Aangezien dit onderzoek erop wijst dat Power Plate® training bij ouderen leidde tot betere anticiperende posturale controle, en eerdere studies een toename in spierkracht en sterkte hebben aangetoond, lijkt Power Plate® training een bruikbaar hulpmiddel te zijn in valpreventie voor de oudere populatie.