Power Plate® training verbetert sprintprestaties


Conclusies:

De Whole Body Vibration training die werd uitgevoerd op het "classic" Power Plate® model duurde 6 weken en leidde tot significante veranderingen in de kinetische sprintbewegingen en de explosieve krachtprestaties.

Introductie


Prestaties bij het sprinten worden bepaald door de capaciteit om zo snel mogelijk de maximale sprintsnelheid te kunnen bereiken, de hoogste sprintsnelheid te bereiken en deze vast te houden zo lang of ver als nodig is. Door specifieke sprint eigenschappen te verbeteren, zoals paslengte en sprintsnelheid, evenals het verhogen van de explosieve kracht, kan de sprintprestatie verbeterd worden. Deze sprint eigenschappen kunnen getraind worden door optimale prikkeling van de motorneuronen en rekrutering van de witte spiervezels.

Eerdere onderzoeken wijzen er op dat Whole Body Vibration training lengteveranderingen in de spieren ten gevolge heeft, waardoor receptoren, zeer waarschijnlijk de spierspoeltjes, gestimuleerd worden en de “tonische vibratiereflex” opwekken. Deze reflex speelt een rol in het efficiënter maken van bewegingen. Er zijn bovendien aanwijzingen dat de rekruteringsdrempel van de motor units van spieren onder invloed van vibratie lager is dan bij bewuste contracties. Dit betekent dat de spieren al bij een kleinere stimulans samentrekken, waardoor de reactiesnelheid toeneemt. Omdat is gebleken dat Whole Body Vibration ook de witte spiervezel rekrutering verbetert was de hypothese dat WBV zou leiden tot een significante toename van de sprintsnelheid en de explosieve kracht- en sprongprestaties bij onervaren sporters.

Methode


Vierentwintig vrijwilligers werden willekeurig verdeeld in twee groepen. Eén groep voerde een trainingsprogramma van 6 weken op de Power Plate® machine uit; de controlegroep trainde niet. De trainingsgroep voerde een warming up uit, gevolgd door een sessie van 16 tot 36 minuten op een Power Plate® machine, drie keer per week. Er werden 4 statische oefeningen gedaan (squat, wide squat en een squat op één been, eenmaal links en eenmaal rechts, (figuur 1). Gedurende de eerste weken werden alle oefeningen uitgevoerd op 30 Hz low. Tijdens de zes weken van de studie werd het programma verzwaard volgens het overload principe.

Figure 1 Figure 2 chart

Resultaten en conclusies


Je kan discussiëren of een vergroting van de paslengte meer snelheid oplevert. Echter, met een grotere paslengte en dezelfde spierkracht zou de pasfrequentie af moeten nemen. Als gevolg daarvan zou de lagere pasfrequentie de winst van een grotere paslengte weer teniet doen. Het resultaat van dit onderzoek toont aan dat de winst door de grotere paslengte meer was dan de afname van de pasfrequentie (5.6% versus - 3.9 %); het netto resultaat was dus een toegenomen sprintsnelheid (figuur 2).

De periode van 6 weken Whole Body Vibration training leidde tot significante, positieve veranderingen in de sprint eigenschappen en explosieve kracht in onervaren sprinters, zeer waarschijnlijk als gevolg van verbeterde spiercontracties door de vibratie. De Whole Body Vibration groep vertoonde vooruitgang in alle geteste parameters: sprinttijd, sprintsnelheid, paslengte, pasfrequentie en counter movement jump. Het explosieve krachtsuithoudingsvermogen nam toe met 7,8% (figuur 2).

De sprintprestaties verbeterden, met een netto toename van sprintsnelheid en een afname in van de tijd over 60 meter. Spronghoogte en het explosieve krachtsuithoudingsvermogen verbeterden eveneens in de groep die de Power Plate® machine gebruikte.

De conclusie van de onderzoekers is dat Whole Body Vibration de sensorische receptoren en de afferente zenuwbanen stimuleert, wat leidt tot een efficiënter gebruik van de rekreflex. Het maakt het mogelijk om specifiek de witte spiervezels te trainen, wat significant bijdraagt tot snellere bewegingen. In het alledaagse leven maakt het verbeteren van deze factoren het mogelijk dat mensen efficiënter bewegen en blessures kunnen voorkomen.