Krachttoename en hogere sprongen met Power Plate® training


Conclusies:


Deze resultaten laten buitengewoon positieve effecten zien voor veel mensen die hun kracht voor alle dagelijkse activiteiten zouden willen laten toenemen. De voordelen van whole body vibration training gelden niet uitsluitend voor gezonde, ongetrainde mensen zoals deze proefpersonen. Iedereen die sterk wil worden of blijven en beter wil presteren kan deze resultaten bereiken. Veel bevolkingsgroepen, waaronder ouderen, mensen die een operatie hebben ondergaan of revalideren, en zelfs topatleten, kunnen profiteren van de eenvoudige, effectieve oefeningen die bij whole body vibration training worden uitgevoerd.

Er werden vier groepen onderzocht:


Zevenenzestig ongetrainde proefpersonen werden onderverdeeld in vier groepen, en trainden 12 weken lang drie keer per week.

1. De whole body vibration groep gebruikte de Power Plate® machine. Zij deden oefeningen voor de quadriceps, zoals lunges en squats, op een frequentie van 35-40Hz (figuur 3).

2. De placebo groep gebruikte ook een Power Plate® machine, dat echter dusdanig was aangepast dat het geen verticale sinusoїdale vibratie genereerde. Zij voelden wel vibratie, maar dit was te subtiel om een trainingseffect te veroorzaken. Zij voerden dezelfde oefeningen uit als de whole body vibration groep.

3. De weerstandstrainingsgroep voerde een cardiovasculaire warm-up uit, evenals oefeningen voor de quadriceps op twee conventionele krachttrainingtoestellen.

4. De controlegroep onderging helemaal geen training.
Tests: de contractiele eigenschappen van de quadriceps werden zowel voor (pretest) als na (posttest) de twaalf weken training geëvalueerd. De isometrische, dynamische en ballistische kracht van de quadriceps werd bij alle proefpersonen gemeten met behulp van een dynamometer.

Figure 1 Figure 2

De resultaten:


Bij de whole body vibration groep werd een toename van 16.6% in isometrische kracht van de quadriceps gemeten, een toename van 9% in de dynamische kracht van de quadriceps, en een toename van 7.6% in verticale spronghoogte. Er werden geen negatieve bijwerkingen gemeld. De meeste proefpersonen vonden de vibratietraining prettig en vermoeiend, maar beschouwden het niet als een zeer zware of uitputtende training.
Bij de placebogroep, die op een onklaar gemaakt vibratietoestel trainde, werd geen toename in de spierkracht bereikt, hoewel zij dezelfde staande oefeningen voor de quadriceps uitvoerden. De groep die krachttraining uitvoerde behaalde een toename van 14.4% in isometrische en 7.0% in dynamische kracht; zij presteerden niet significant beter wat betreft krachtsontwikkeling en verticale spronghoogte.
Bij de controlegroep werd bij geen van de gemeten waarden een toename vastgesteld.

Figure 3

Conclusies:


Trainen op een whole body vibration platform is een efficiënte trainingsprikkel om spierkracht te vergroten.

Bovendien is het waarschijnlijk dat hoewel whole body vibratietraining weinig inspanning vergt en wordt beschouwd als prettig, het toch biologische aanpassingen veroorzaakt die te vergelijken zijn met de resultaten van conventionele weerstandstraining..

Whole body vibration biedt mensen alle voordelen van krachttraining zonder de mogelijke negatieve effecten van zware belasting, wat vooral van belang is voor bevolkingsgroepen die dergelijke belasting niet kunnen ondergaan, maar wel kunnen profiteren van een toename in spierkracht en vermogen. Whole body vibration zou nuttig kunnen zijn voor alle manieren van krachttraining, en voor een groot aantal verschillende groepen.

Dit onderzoek wijst er op dat whole body vibration potentieel zeer nuttig kan zijn in therapeutische omstandigheden. Het kan de spierfunctie bij revalidatiepatiënten en ouderen verbeteren, maar ook bij groepen die krachttraining niet leuk vinden of daar lichamelijk niet toe in staat zijn. Whole body vibration kan ook de prestaties van atleten verbeteren, zoals word aangetoond door de toename in kracht en verticale spronghoogte die werd bereikt door de proefpersonen in deze studie.