Het effect van Power Plate® training op de cardiorespiratoire conditie en spierkracht bij ouderen.


Conclusies:


Leeftijdstoename wordt geassocieerd met een afname in cardiorespiratoire conditie en spierprestatie. Om echter ook op latere leeftijd onafhankelijk te kunnen functioneren en de dagelijkse bezigheden te kunnen uitvoeren is het essentieel dat ouderen voldoende spierkracht en cardiorespiratoire conditie behouden. Om dit te bereiken zouden zij een progressief programma met weerstandstraining en aërobische training moeten uitvoeren. Een groot aantal ouderen is echter niet in staat of niet genegen om twee trainingsprogramma’s te volgen. Trainen op een Power Plate® machine zou een zinvol alternatief kunnen zijn, omdat het een efficiënte combinatie biedt van deze beide trainingsmethoden.

In dit onderzoek werden 220 proefpersonen (waarvan 180 het gehele programma afmaakten) willekeurig verdeeld onder drie groepen. De eerste groep (PP groep) voerde alleen basisoefeningen op een Power Plate® toestel uit (figuur 1). De intensiteit en de duur van de training werden langzamerhand opgevoerd, tot een maximale lengte van 40 minuten per sessie (inclusief warming-up, cool down en rust tussen de oefeningen).

De tweede groep (FIT groep) onderging een fitnessprogramma dat bestond uit cardiovasculaire, weerstand-, balans- en flexibiliteitsoefeningen. De maximale duur van een sessie was 90 minuten.

Figure 1

Deze beide groepen trainde drie keer per week, gedurende één jaar. De derde groep (CON groep) werd gevraagd hun levensstijl en lichamelijke activiteit tijdens dit onderzoek niet te veranderen.

Resultaten:


Om de effectiviteit van de verschillende trainingen te meten werden aan het begin van het onderzoek en na 1 jaar metingen verricht, inclusief maximale zuurstofopname, hoe lang de proefpersonen er op een fietsergometer over deden om uitgeput te raken, isometrische (statische) spierkracht en de hartslag.

Zoals te zien in (figuur 2a, 2b, 2c) leidde Power Plate® training tot een toename in maximale zuurstofopname (2a), duurde het langer voor de proefpersonen uitgeput raakten (2b) en was de isometrische spierkracht verhoogd (2c). Deze resultaten waren vrijwel gelijk aan de toename die werd vastgesteld bij de FIT groep, behalve in tijd tot uitputting, waar mogelijk twee oorzaken voor kunnen zijn. Ten eerste was een van de meest belangrijke onderdelen van het trainingsprogramma van de FIT groep cardiorespiratoire training, terwijl dit niet voorkwam in het schema van de PP groep. De FIT groep presteerde ook beter in de test met de fietsergometer omdat er specifieke fietsoefeningen in hun programma voorkwamen.

Praktische toepassingen:


Door voldoende spierkracht en cardiorespiratoire conditie te behouden kunnen ouderen onafhankelijk blijven functioneren en hun dagelijkse activiteiten uitvoeren. Deze resultaten tonen aan dat trainen op een Power Plate® machine een goede manier is om de cardiorespiratoire conditie te verbeteren (optimale zuurstofopname en langere tijd tot uitputting), wat weer kan bijdragen om de levenskwaliteit voor ouderen te verhogen.

Zeer belangrijk is dat de proefpersonen in de Power Plate® groep de trainingsessies niet als bijzonder zwaar of uitputtend beschouwden, in tegenstelling tot de FIT groep. Omdat de totale duur van de Power Plate® trainingsessies ook veel korter was (maximaal 40 minuten) is het een efficiëntere manier om vergelijkbare resultaten te behalen.

Figure 2a Figure 2b Figure 2c

Oefenen op een Power Plate® machine kan door ouderen gebruikt worden als een veilig, efficiënt en niet uitputtend alternatief voor traditionele fitnessprogramma’s om spierkracht te verhogen maar ook om de cardiorespiratoire conditie te verbeteren.