Fitness & Performance Level II


Na tomto kurzu se rychle seznámíte s tím, jak provádět správně zdravotně a technicky různá cvičení s přídatnou zátěží a pomůckami.

Tento pokročilý kurz je ideální pro všechny odborníky, kteří si přejí rozšířit své znalosti a praktická uplatnění cvičení akceleračního tréninku™. Je přístupný všem, kteří úspěšně absolvovali kurz Core Fundamentals. Tento program dále zkoumá teorie:

Po dokončení tohoto pokročilého kurzu budou studenti odborně vyškolení v používání zařízení Power Plate pro optimální zdraví a wellness.