Golf Specializace


Tento kurz je připravený ve spolupráci s profesionály PGA a mistrem ČR 2007 Lukášem Lizánkem, kterého po kondiční stránce připravuje již 3 roky Master trenérka Power Plate, Zuzana Bičíková. Kurz se zaměřuje konkrétně na využití přístroje Power Plate® k uspokojení potřeb jak golfových nadšenců - amatérů, tak profesionálních hráčů. Naučí Vás, jak zaintegrovat akcelerační trénink™ do fitness programu a vytvořit specifické programy, které napomohou zlepšit:

Začne analýzou požadavkù na pohyb v rámci tohoto sportu a poté se podívá na to, jak mùže přístroj Power Plate konkrétně pomoci při těchto potížích. Velká část kurzu se zaměřuje na praktické uplatnění přístroje, čímž praktickým zpùsobem učí strategie designu programů.

Tyto pokročilé dovednosti napomohou hráčům, a to amatérům i profesionálům, zlepšit svůj výkon prostřednictvím vylepšení kondice a snížení rizika zranění.