Beauty & Wellness 1


Ovaj kurs je predviđen za medicinske i druge stručnjake koji rade sa Power Plate mašinama u Salonima lepote i Wellness centrima. Naučićete osnovne principe Power Plate mašina, i kao da njihovim korišćenjem poboljšate izgled i opšte stanje klijenata. Posle jutarnjeg teorijskog dela, praktični deo pokriva programe i vežbe namenjene za:

Ovo će doprineti da raspolažete veštinama koje integrišu vežbanje, istezanje i masažu u cilju postizanja lepšeg izgleda i boljeg opšteg stanja vašeg klijenta.