Fitness & Osnove Fitness&Performance


Suštinski uvod u teorijisku i praktičnu primenu Acceleration Training za sve personalne trenere, kondicione i trenere snage, terapeute i lekare. Jutarnji deo kursa pokriva teoriju treninga ubrzanja, uključujući:

U popodnevnim satima predviđen je praktični deo, osmišljen da vas nauči širokom spektru vežbi i mogućnostima napredovanja koje nudi Power Plate mašina.

Da biste postali kvalifikovani Power Plate trener, morate uspešno odraditi test kod kuće, koji će vam biti predat na kraju dana.