Fitness & Performance Integration


Ovaj napredni kurs je idealan za sve stručnjake koji žele da prošire svoja znanja i praktično primene Acceleration Training vežbanje. Dostupan za sve koji su uspešno završili Osnovni kurs, ovaj program istražuje teorije:

Po završetku ovog naprednog kursa, polaznici će biti obučeni za korišćenje Power Plate opreme za optimalne treninge zdravlja i wellnessa. Praktični deo u toku popodneva podrazumeva više od dva sata učenja, osmišljenih da prošre vaše znanje o kreiranju programa, naročito za napredne trening protokole, kao što su: