Golf akademija 1


Razvijen u saradnji sa profesionalnim golf igračima PGA, ovaj kurs se fokusira na specifičnu upotrebu Power Plate mašina za zadovoljenje potreba kako amaterskih , tako i profesionalnih golf igrača. Naučićete kako da integrišete Acceleration Training veđbe u fitness program, i osmislite specifične programe koji će pomoći da unapredite:

Otpočinje analizom pokreta koje zahteva ova igra, a zatim na koji način da se Power Plate bavi posebno ovim pitanjima. Najveći deo kursa se fokusira na praktičnu primenu mašine, da naučite strategije kreiranja programa sa hands-on pristupom.

Ove napredne veštine će pomoći igračima, bilo da su amateri ili profesionalci, da poboljšaju svoje performanse unapređujući kondiciju i smanjujući rizik od povrede.