Kurs za rad sa klijentima sa specijalnim potrebama


Ovaj kurs za rad sa klijentima sa specijalnim potrebama je razvijen kao odgovor na zahtev velikog broja korisnika. Poseban cilj ovog kursa je da obezbedi Power Plate trenere sa znanjem neophodnim za bezbedan i efikasan rad sa klijentima sa specijalnim potrebama. Dok klasična terapija oporavka ne sme da se odvija van prisustva profesionalaca, Power Plate se može bezbedno koristiti u okviru ovih programa namenjenih klijentima sa specijalnim potrebama ili pod određenim medicinskim uslovima. Sa znanjem koje steknete na ovom kursu možete da obezbedite ovim klijentima pristup zdravstvenim i fitness dobrobitima koje nudi Power Plate.