Sbírka pohybù


Základní nástroj pro budování efektivních cvièebních programù akceleraèního tréninku™ - vizuální odkaz na více než 60 rùzných cvièení napøíè pìti prvky akceleraèního tréninku. Je možné jej použít pro tvorbu širokého okruhu rùzných programù. Zahrnuje také tabulku s odkazy s návodem pro doporuèená nastavení a délky cvièení. Každé cvièení je doprovázeno instrukcemi pro postup, trenérské základy a cílené svalové skupiny.